GRUPO PLAZA

acidesa valenciana / OPINIÓN

Què està passant amb l’atur i l’ocupació al territori valencià?

29/04/2018 - 

Aquesta setmana hem conegut les dades d’atur i ocupació de l’enquesta de població activa (EPA) que realitza l’Institut Nacional d’Estadística (INE), per això trobe interessant reflexionar en torn a la situació del territori valencià en termes d’atur i ocupació partint de les dades que l’EPA ens proporciona.

En primer lloc, cal nomenar que l’EPA segueix la metodologia per al càlcul de taxes d’atur i ocupació comunament definides a nivell internacional, per això les dades que figuren a la base de dades EUROSTAT d’atur i ocupació en referència a l’estat espanyol són les que calcula l’INE mitjançant l’EPA. És a dir les dades proporcionades per l’EPA són les que a nivell internacional es consideren suficientment fiables per a poder servir de punt de partida per a realitzar les anàlisi de les economies en termes d’atur i ocupació.

Per a fer l’anàlisi de l’evolució de l’atur i l’ocupació al territori valencià, m’he descarregat del web de l’INE les dades de l’EPA dels darrers 4 trimestres (1 any) i he generat alguns gràfics per facilitar la tasca. Començant per l’evolució de la taxa d’atur, el gràfic següent mostra l’evolució de la taxa d’atur valenciana comparada amb la mitjana de l’estat espanyol durant l’últim any.

Com es pot veure clarament al gràfic, fins el quart trimestre de 2017 la taxa d’atur valenciana es va reduir més ràpidament que la de la mitjana de l’estat. La taxa d’atur valenciana era al  segon trimestre del 2017, 1.46 punt percentuals més alta que la mitjana espanyola. Aquesta diferència es va anar reduint fins el quart trimestre del 2017, moment en el qual pràcticament es van igualar (0.21 punts percentuals de diferència). Però aquest diferencial ha tornat ha pujar durant el primer trimestre de 2018, sent la taxa d’atur valenciana 0,39 punts percentuals superior a la mitjana de l’estat. Aquesta evolució, de moment, requeriria fer seguiment d’aquest diferencial i analitzar d’on pot vindre aquest. Per això, cal que donem un cop d’ull a les dades d’activitat i ocupació durant el mateix període de temps en ambdós àmbits territorials.

Als gràfics següents es pot veure l’evolució de l’ocupació per sectors del territori valencià comparat amb la mitjana de l’estat per als darrers 4 trimestres.

Com es pot veure als gràfics, a l’estat el sector serveis ocupa a tres quartes parts de les persones que treballen i aquesta proporció es manté relativament estable al llarg dels 4 últims trimestres. No obstant, al territori valencià s’observa que el sector serveis ha guanyat en un any 2 punts percentuals en la proporció d’ocupats que representa respecte de tots els ocupats valencians. El que evidencia un avanç en la terciarització molt probablement  lligada a l’hostaleria i el turisme.

Però el que m’inquieta és que al territori valencià aquest increment del pes relatiu del sector serveis es dona en paral·lel a una davallada en d’un punt percentual en un any del pes relatiu del sector industrial en l’ocupació. Mentre que pel que fa a la mitjana de l’estat el pes de l’ocupació al sector industrial ha crescut dues dècimes de punt en un any. És a dir ens hem terciaritzat a costa de la indústria, cosa que no s’aprecia en la mitjana de l’estat. Per tant, no s’observaria, al menys pel que fa a l’ocupació, cap indici de canvi de model productiu al nostre territori ans al contrari la terciarització lligada a l’hostaleria i el turisme avança més ràpidament que a la mitjana de l’estat.

Pel que fa a l’ocupació al sector agrari, el seu pes relatiu es podria considerar estable tant al territori valencià com a la mitjana de l’estat. Les variacions que s’observen són estacionals i es deuen principalment als cicles de collita anuals.

El pes relatiu de l’ocupació al sector de la construcció s’ha mantingut estable en la mitjana de l’estat però al territori valencià ha perdut pes relatiu (sis dècimes de punt) contribuint així al guany de pes relatiu de l’ocupació al sector serveis.

Per tal de completar la foto, hauríem de veure com ha evolucionat la taxa d’activitat de les persones en edat de treballar (entre 16 i 64 anys) als dos àmbits geogràfics. El gràfic següent mostra l’evolució de la taxa d’activitat durant els darrer quatre trimestres.

Com es pot observar la taxa d’activitat (% de persones en edat de treballar que estan treballant o buscant activament ocupació) és més alta al territori valencià que la mitjana de l’estat i va créixer més que la mitjana de l’estat fins el quart trimestre de 2017. Tanmateix, la taxa d’activitat valenciana s’ha reduït amb molta més força que la mitjana de l’estat durant el primer trimestre de 2018.

En resum, la pèrdua de pes relatiu de la indústria en la ocupació al territori valencià (1 punt en 1 any) junt amb el creixement del pes relatiu de l’ocupació al sector serveis de gairebé 2 punts en un any. El fet que aquesta evolució no s’haja donat també en la mitjana de l’estat i la davallada de la taxa d’activitat valenciana més forta que la mitjana de l’estat pinten un panorama preocupant.

Se que probablement aquest anàlisi hi haja gent que no li agrade llegir-lo però com a economista sempre dic el que pense, em puc equivocar però no acostume a mentir.   

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme

Acceso accionistas

 


Accionistas