GRUPO PLAZA

acidesa valenciana / OPINIÓN

Transformant les PIMEs a través de les 'Lean Practices'

Foto: KIKE TABERNER
2/06/2019 - 

Durant les darreres dues setmanes hem parlat en aquesta columna de quins factors poden facilitar la implantació amb èxit d’estratègies de diferenciació amb enfocament en PIMEs, del paper clau que en aquests processos juguen els recursos humans i, de com pensar estratègicament el sistema de recursos humans en les PIMEs. Tanmateix, també nomenarem com una implantació de Lean practices junt amb un disseny integrat del sistema de recursos humans podria permetre l’aprofitament efectiu de les sinèrgies.

La figura 1, que trobaran a continuació, mostra la relació entre el posicionament diferenciat en un nínxol de mercat, el sistema de recursos humans i la implantació de Lean practices.

El que prenem mostrar a través de la figura 1 seria com s’apuntalen mútuament els tres conceptes creant un cercle virtuós. Però, per entendre-ho millor ens cal endinsar-nos en què són les Lean practices. Així, aquestes són un conjunt de pràctiques que permeten millorar processos de manera holística en les organitzacions, de manera que tots els processos responen a la principal finalitat de l’empresa que és la creació de valor per als seus clients amb el mínim malbaratament de recursos.

Amb això, les organitzacions posen la creació de valor al centre de les seues decisions estratègiques. Al mateix temps que eixa creació de valor ha de respondre al que els clients defineixen com a valor. De manera que l’objectiu últim de les Lean practices seria entregar als clients el producte / servei que els proporcione un nivell de valor que la clientela considera òptim amb zero malbaratament de recursos al llarg de tots els processos que desenvolupa l’empresa. Un malentès bastant comú és pensar que les Lean practices es limiten a les àrees de producció i aprovisionament en organitzacions industrials. Res més lluny de la realitat, doncs les Lean practices  són aptes tant per a organitzacions que produeixen bens com per a aquelles que proporcionen serveis a la seua clientela. A més, les Lean practices es poden implantar en qualsevol àrea de les organitzacions, en organitzacions de qualsevol grandària i que operen a qualsevol escala. De fet per a implantar Lean practices amb èxit, aquestes s’han d’adaptar a l’organització i a la seua realitat interna i externa com un vestit a mida. Així una adaptació de les Lean practices per a la seua implantació a la PIME valenciana podria esdevindré en un catalitzador que fera incrementar de manera sostinguda els nivells de productivitat de la mateixa.

En particular, prèviament a la implantació de les Lean practices cal detenir-se a pensar en l’organització on les volem implantar en termes del propòsit d’aquestes, dels processos de l’organització on les volem implantar i de les persones que formen part de l’organització. I fer-ho tenint en compte que aquests tres elements no actuen de manera independent, si no que uns determinen altres. Això és, cal tenir clar  quins resultats esperem de les Lean practices i implantar aquelles que conduïsquen a eixos resultats, implantar-les en els processos clau per a la consecució dels resultats desitjats i dotar-se de les persones necessàries amb les competències adequades per a monitoritzar els processos i introduir millores en els mateixos de manera contínua que manera que s’aconseguisca la creació de valor òptima per a la clientela amb el mínim possible de malbaratament de recursos. Per tant, aquesta combinació serà diferent en diferents organitzacions i s’ha de fer a mesura.

Així el procés de disseny i implantació de les Lean practices es podria resumir en cinc passos que il·lustrem en la figura 2 que trobem a continuació. 


El primer pas seria la identificació de manera específica i clara de què considera la nostra clientela com a valor. Això suposa tenir els diferents grups de clients perfectament identificats i conèixer les seues preferències.

El segon pas consisteix a identificar quines parts dels nostres processos són les contribueixen de manera més decisiva a la creació de valor per a la clientela, mapejar aquests de manera que identifiquem diferents relacions de causa-efecte. Amb aquest pas es suposa que hem de ser capaços d’identificar bona part de les sinèrgies que l’organització pot explotar.

El tercer pas implicaria crear un flux de millora contínua dels processos clau a partir de la informació obtinguda en el pas dos.

En el quart pas hauríem d’identificar quins són els mecanismes d’arrossegament que accelerarien la millora de processos i l’explotació de sinèrgies.

Finalment, en el cinquè pas hauríem d’ajustar tots els processos tenint en compte quines són les guies de valor de la nostra organització i el flux de millora contínua que aprofitant tots els mecanismes d’arrossegament a la nostra disposició ens permet buscar la perfecció. Això és crear l’òptim de valor desitjat per la nostra clientela amb zero malbaratament de recursos. En última instància, les Lean practices serveixen per a que la gestió de les organitzacions estiga adreçada a aconseguir com a primer objectiu la eficàcia (aconseguir l’objectiu perseguit, la creació de valor que la clientela desitja) i, com a segon objectiu, l’eficiència (fer-ho amb el mínim de recursos possibles). La qual cosa implica supeditar l’eficiència a l’eficàcia, això seria no ens serveix de res ser els més eficients si no som capaços de donar-li a la nostra clientela allò que aquesta ens demanda. Una de les principals conseqüències de la implantació d’aquestes pràctiques de gestió en les PIMEs seria un increment considerable en els nivells de productivitat. Tic, tac, tic, tac... El temps corre.

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme