GRUPO PLAZA

TRIBUNA lliure / OPINIÓN

Un punt 'aspre' de sabor

21/05/2016 - 

Simplificant molt la qüestió, podem dir que hi ha dos models de producció agrària ecològica: l'Agroecologia a escala xicoteta i local i amb una perspectiva clarament social i de comunitat, i l'Agricultura Ecològica a gran escala i dins d'un model productivista sota les directives del mercat. La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià ha triat esta última visió a l'hora de posar en marxa la botiga de venda al públic a la ciutat de València Punt de Sabor.

Els dos models ecològics funcionen i són compatibles, però una organització sindical no pot utilitzar els seus privilegis de representativitat per al benefici propi de la seua empresa, rebent subvencions públiques per competir d'una manera il·legítima i profundament deslleial amb els interessos de les xicotetes explotacions agràries a les que presumptament defén i representa, reproduint sense pudor el model del capitalisme verd. En aquest article es critica el model Punt de Sabor, que ignora la els interessos col·lectius dels llauradors i llauradores que practiquem l'Agroecologia al País Valencià.

La Unió de Llauradors ens ha decebut a les agricultores i als agricultors que practiquem l'Agroecologia en l'Horta de València.

Cada dia som més les que apostem per la venda directa a través de Canals Curts de Comercialització, per moltes raons: preus dignes per al/la llaurador/a, per l'autonomia i el control propi del projecte productiu i comercial, per afavorir les varietats autòctones, per garantir la custòdia del territori i per la defensa de l'Horta. Ens constituïm majoritàriament com xicotetes o mitjanes produccions a escala familiar. I acurtant els dos extrems de la cadena agroalimentària entre producció i consum, aconseguim reduir intermediaris beneficiant ambdues parts: reduïm moltes vegades els preus finals del producte i dignifiquem el treball de la producció rendibilitzant les explotacions agràries, generant sostenibilitat no només medi-ambiental sinó també social i econòmica a escala local.

La decepció causada per la Unió de Llauradors es deu a què és una organització que sosté les virtuts de l'agricultura familiar i la xicoteta i mitjana escala

Aquests són els trets grosso modo de l'Agroecologia, una manera no només de cultivar sense agrotòxics sinó de viure el vincle amb la terra i les persones que envolten el projecte, que es diferencia de l'agricultura ecològica a seques, del capitalisme verd i de la “eco indústria”. És necessari deixar clar que no ens oposem a altres mètodes, que formen part del mercat i de les opcions dins del món agrari, per tal de fer rendibles les explotacions agràries, però hem escollit una opció de conreu de la terra que ens pareix més justa i sostenible, més compromesa amb els valors que defensem i que es reflectixen indefectiblement en el nostre treball dia a dia.

La decepció causada per la Unió de Llauradors es deu a què és una organització que sosté, en els seus arguments i ideari públic, les virtuts de l'agricultura familiar i la xicoteta i mitjana escala, i que entenem que s'ha aprofitat del paper de representació que juga en el món agrícola valencià per a tindre accés a ajudes i subvencions públiques, nacionals i europees, no en benefici general i dels seus associats i associades sinó de la pròpia estructura de l'organització. Tot açò ha conduit a què el projecte de Punt de Sabor acabe actuant amb els criteris i maneres de fer d'una empresa a l'ús que com una organització sindical en defensa dels nostres interessos agraris.

El projecte Punt de Sabor és un projecte empresarial de cultiu, venda i distribució de producte ecològic en la ciutat de València i la seua àrea metropolitana. Farem un breu resum dels fets per a explicar-nos millor. En el mes de juliol de 2011 es va obtindre una subvenció de 150.000 euros per a despeses d'execució (obres), i altres 150.000 per a despeses d'assistència tècnica (personal intern i extern), amb la condició de tindre el projecte executat i justificat el 15 de novembre de 2011. La botiga física es va obrir en març de 2012.

L'apertura va provocar descontent entre una part important de la Sectorial d'Agricultura Ecològica de La Unió (i d'altres organitzacions d'agricultors/es ecològics de l'Horta). Un grup de persones que ens sentíem afectades negativament pel projecte Puntdesabor.com i afiliades a La Unió vam redactar una carta on es preguntava a la direcció de La Unió “en quins termes i amb quina finalitat la Generalitat va cedir a La Unió les terres de la Marjal del Moro, si va ser per a que La Unió es dedicara a omplir-se la boca i les butxaques venent productes de proximitat, mentre arruïna i deixa de banda als seus afiliats” creant una competència deslleial a tot el sector productiu ecològic hortofruitícola de l'horta, i utilitzant tanmateix la seua imatge per justificar que era un projecte pensat per ajudar als llauradors/es locals ecològics a vendre el seu producte.

En aquell escrit també es deia: “La Unió presenta el projecte Punt de Sabor per a mantenir la subvenció i el projecte de la Marjal del Moro, ja sabeu, terres cedides gratuïtament per la Generalitat per fer investigació en agricultura ecològica útil per als llauradors/es, cosa que ara no està passant, ara mateix el que es fa és fer cultius per vendre'ls a la tenda tant física com on-line Puntdesabor.com, i fer competència deslleial al llaurador/a que a més a més té despeses que ells no en tenen per tenir terres cedides com poden ser els impostos”.

I finalment s'assenyalava:“creguem que el projecte de Puntdesabor.com ha de ser donar suport al productor local, cosa que és totalment el contrari del que està passant”.

Després d'algunes reunions i propostes al respecte es va decidir la creació d'una Comissió de Seguiment del Projecte, formada per tècnics dirigents del projecte Punt de Sabor i representants de la Sectorial d'Agricultura Ecològica de la Unió, amb l'objectiu inicial de compartir la informació i amb unes funcions més concretes com fer el seguiment econòmic i empresarial del projecte, definició i aprovació dels protocols de productes a integrar al projecte, contractes i acords amb els productors/es integrats al projecte, assessorament en els preus i la possibilitat de proposar i participar en les activitats de divulgació del projecte... En resum, unes funcions que volien facilitar i possibilitar la participació dels agricultors i agricultores ecològiques afiliades, en el procés i funcionament de Punt de Sabor.

En els quatre anys de vida de Punt de Sabor s'ha demostrat més que suficientment la incapacitat per planificar els cultius amb els llauradors/es ecològics/es afiliats/es a La Unió; la producció que hem pogut comercialitzar a través de Punt de Sabor sempre ha sigut l'excedent de les nostres collites o això o ens arricàvem a quedar-nos amb la collita per la falta de compromís de Puntsesabor.com amb el nostre producte (experiències que malauradament ja hem viscut amb ells). La seua excusa sempre ha sigut que no tenien historial per poder preveure les vendes i així poder planificar els cultius amb els llauradors/es, i per això no s'ha planificat cap cultiu amb nosaltres per tal de no arriscar-se a assumir possibles pèrdues.

Després d'infructuosos i reiterats intents per fer funcionar la Comissió de Seguiment, l'única solució coherent que ens quedava ha sigut dissoldre aquesta Comissió sense renunciar a les reivindicacions que aquesta havia assumit: que Punt de Sabor no faça competència directa en els nostres propis canals de venda directa, més encara cultivant de forma il·legítima en terres cedides per la Generalitat per a altres finalitats, que la Sectorial Ecològica de la Unió forme part i tinga veu i capacitat de decisió en la planificació comercial del projecte, que la producció es planifique mitjançant un contracte de compra venda dels productes just i digne per als productors i productores que vulguen participar-hi, etc.

Amb tot açò el que volem i desitgem és que el projecte de Punt de Sabor siga realment una ferramenta útil per a tots i totes les llauradores del sector ecològic del País Valencià i ajude a millorar les deteriorades rendes agràries mitjançant una plataforma de distribució i venda de la producció i amb totes les infraestructures de les quals disposa La Unió, com ara el magatzem de Punt de Sabor al Puig. I que realment siga una ferramenta de promoció dels valors de l'agricultura ecològica per a tota la societat valenciana.

A hores d'ara i després d'exposar les nostres raons en un seguit d'assemblees i amb la Junta Directiva, estan molt lluny de canviar les seues pràctiques i incloure aquests canvis que plantegem afiliats/des com nosaltres.

Les llauradores i els llauradors que practiquem l'Agroecologia, tal i com ha sigut definida abans, creiem que aquesta i l'agroindústria ecològica estan condemnades a conviure dins d'aquest sistema econòmic capitalista. La qüestió és si Punt de Sabor, com a projecte sindical de producció i comercialització de fruita i verdura ecològica, opta pel model d'agronegoci verd desvinculat d'altres valors socials i amb els mateixos modes individualistes i agressius d'operar que qualsevol altra empresa del sector agroalimentari o opta per models integradors i formes organitzatives reals d'Economia Social. Opció aquesta última que La Unió sempre ha defensat públicament en jornades tècniques i ofertes formatives agràries com la ideal per a l'organització i estructuració empresarial del camp valencià.

Arribades a aquest punt aspre i amarg, pensem que el millor és que cadascú continue pel seu camí. Això sí, que es done a les persones consumidores tota la informació necessària perquè trien, amb consciència, quin model d'agricultura ecològica volen sustentar quan fan la compra. Perquè des d'una perspectiva agroecològica coherent no és tracta només de comprar producte ecològic, sinó que per a nosaltres allò realment transformador és comprar producte ecològic local, de proximitat i, en la mesura del possible, directament a les productores o mitjançant canals curts de comercialització, ja que som els i les llauradores els i les que assegurem, amb el nostre treball quotidià de la terra, la Sobirania Alimentària dels nostres pobles i la pervivència i la vitalitat dels espais naturals, rurals i agraris dels nostres territoris.

I el que molts llauradors i llauradores ecològiques de l'Horta de València ens preguntem avuí és: Ha servit el projecte Punt de Sabor per donar suport i millorar els nostres projectes agrícoles? Ha defensat els interessos del sector ecològic al qual diu que representa com a organització agrària? En què ens ha beneficiat Punt de Sabor?

Susanna Ferrando Moreno és llauradora ecològica de l'Horta de Godella.

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme