GRUPO PLAZA

opinió

El futur del projecte Escalante

30/01/2021 - 

VALÈNCIA. El projecte Escalante ha estat, amb les seues diverses nomenclatures, Teatre dels Somnis, Sala Escalante, Centre Teatral Escalante, i finalment, Teatre Escalante, Centre d'Arts escèniques, un model de producció i gestió pública que s'ha convertit en un referent de qualitat i d'èxit com a teatre públic especialitzat en la infància.

Després de la seua etapa inicial com a complement al Teatre Principal, la Diputació va apostar des de 1985 per convertir-lo en un espai especialitzat per a públic infantil i familiar, i ha gaudit sempre de la resposta de públic, tant escolar, com familiar, i un reconegut prestigi per part dels professionals de les arts escèniques.

Un projecte al qual se li ha atorgat en 35 anys, més de 40 reconeixements, entre els quals destaquen 3 Premis Max, el Premi Nacional de Teatre d'ASSITEJ-Espanya, 2 mencions a FETEN, 5 guardons de l'Associació de Crítics de València, 14 Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana i la Medalla de Plata de les Belles Arts concedida pel Ministeri de Cultura.

Després del tancament l'octubre de 2016 de Teatre Escalante del carrer Landerer de centre històric de València, com a seu del projecte i de les representacions, a causa del deteriorament de l'edifici, tot l'equip de la sala (direcció, administració, taquilles, cap de sala) ha anat literalment, donant tombs per diferents espais. Fins a la data no es té coneixement de si la millor entitat pública de producció de teatre per a la infància tornarà a tindre una seu estable, en la qual acollir, com ho havia fet durant dècades, als escolars de tota la província de València que omplien el teatre i, moltes vegades, aprofitaven l'ocasió per a visitar la ciutat i generar recursos turístics i valors afegits a l'experiència educativa i cultural.

Podem assegurar que el sector cultural valencià segueix amb molt interés les possibilitats de recuperar l'antiga sala Escalante, o bé la creació d'un espai nou que tinga prou entitat i requisits tècnics per seguir dignificant la marca Escalante, única a tot el territori espanyol.

Ens consta que hi ha hagut contactes entre les àrees de Teatres i Patrimoni de la Diputació de València, per sondejar possibles solucions a l'espai definitiu per a l’Escalante. Però som conscients que un projecte d'aquesta envergadura requereix a més de temps i voluntat política, passos decidits pel que fa a la planificació, reserva de crèdit adequat en els pressupostos i establiment d’un cronograma d'actuacions. S'ha d'intentar, i s'ha d'aconseguir que aquesta legislatura acabe amb una seu estable i definitiva per al Teatre Escalante.

Tot amb tot, les dificultats que comporta no posseir una seu física estable, no han minvat la voluntat dels responsables de l'àrea de Teatres i de Cultura de la Diputació de València en continuar amb la tasca de producció i exhibició d'espectacles teatrals infantils.

Darrerament els processos d'elecció d'una nova direcció de Teatre Escalante han tingut dificultats. Des de que la institució provincial va decidir, per qüestions de legalitat, posar fi a la manca de transparència en l'elecció de la direcció del projecte Escalante, es va optar en l'anterior legislatura, per un concurs de mèrits, que seguia el Codi de Bones pràctiques que va impulsar la Conselleria de Cultura per als processos de selecció de personal especialitzat.

Així, després de la bona feina duta a terme durant més de dues dècades per Vicent Vila, responsable directe dels molts èxits que la sala ha aconseguit, es va optar per un concurs, guanyat per Josep Policarpo. Però després de la finalització del seu contracte d'alta direcció, l'agost de 2019, ens trobem amb l'advertència per part del departament de personal de la Diputació, que l'única manera legal que admetrien en endavant per aquest important càrrec, implicaria crear un lloc de treball amb vinculació administrativa de funcionari/a. La justificació va ser que el teatre Escalante no és un organisme autònom, sinó un servei dins de l'organigrama de la Diputació.

En aquest impàs, i amb totes les limitacions que es deriven de contractar serveis externs temporals, el dramaturg Gabi Ochoa, ha pogut completar les mancances d'un projecte en perill, gràcies al seu bon fer professional. Però Ochoa també va finalitzar els seus serveis, i des del departament de personal es va accelerar el sistema de provisió adaptat a la naturalesa de la plaça segons la legalitat vigent.

Resignat l'Àrea de Teatres a adaptar-se al caràcter funcionarial de la plaça de coordinador, es va procedir per part del departament de personal de la Diputació de València a la cobertura mitjançant comissió de serveis de la plaça de coordinador i director del Teatre Escalante per un termini de sis mesos, prorrogables a altres sis. Per tant, aquesta plaça ha estat convocada per a la seua cobertura pel procediment de lliure designació que s'ha d'ajustar, segons estableix la convocatòria, a la condició de funcionari/a de carrera A1, “tècnic superior de serveis culturals", i sempre que reunesca els requisits d'idoneïtat per a l'exercici de la plaça, quedant el procés obert a altres administracions.

Des de “Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura” sempre hem pensat que un projecte d'aquestes característiques pot ser liderat per un tècnic de cultura amb àmplia experiència en el sector teatral, és a dir, no pensem que s'haja de cenyir a personal estrictament artístic, sinó que la professió de la gestió cultural ofereix moltes perspectives i coneixements per liderar projectes d'envergadura artística.

Si bé pensem que persones de reconegut prestigi i experiència en el sector teatral no haurien de veure minvades les seues possibilitats de dirigir el projecte, però mentre l'Àrea de teatres siga una àrea orgànicament dependent de l'estructura organitzativa de la Diputació i no un organisme autònom, com ho és l'IVC, no ens sembla mala solució la decisió adoptada. Encara que això contraste amb la solució proposada per al TEM i la Mutant, que l'Ajuntament de València sí que ha aconseguit traure a concurs.

El passat 9 de juliol la Diputació de València publicava l'acord de ple de 23 de juny de 2020 de modificació de diversos llocs inclosos en la Relació de Llocs de Treball de la corporació provincial. D'aquesta manera s'aprovava la creació del lloc de Coordinador Artístic de Teatres amb classificació A1, oberta a altres administracions públiques.

El concurs de comissió de serveis es publica el 4 d'agost, en ple període estival i amb poca capacitat de reacció dels professionals que pogueren interessar-se i reuniren les condicions adequades i per fí, amb no pocs problemes burocràtics sobre la denominació de la plaça treta a concurs, s’ha resolt el concurs amb el nomenament de Marylène Albentosa, com a nova directora.

El nomenament de la nova direcció posa fí a un període d’incertesa i provisionalitat, encara que la cobertura de la plaça per comissió de serveis parteix d’una certa provissionalitat que haurà de ser resolta en els pròxims anys.

Cal recordar, d'altra banda, que el titular d'aquest lloc serà el responsable de la planificació, direcció i avaluació de les activitats artístiques programades en els teatres de la Diputació, dirigir el Centre Teatral Escalante, seleccionar les propostes artístiques per a la producció pròpia de la temporada teatral i la programació de produccions externes, així com la programació d'altres activitats paral·leles i de l'Escola de Teatre Escalante. Així mateix, s’encarregarà de realitzar la direcció de les produccions pròpies o les coproduccions exhibides al Teatre Escalante, el que implica el seu disseny, la fiscalització, seguiment i el compliment dels pressupostos, així com el compliment dels objectius financers i artístics del projecte. També dirigir les gires de les produccions pròpies i coordinar i realitzar una programació de temporada al Teatre Principal de València en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura.

Per tant les gestores i gestors culturals ens felicitem del nomenament de Marylène Albentosa per a la direcció del projecte Escalante. Una persona amb una dilatada experiència en la gestió cultural pública y privada, amb un gran coneiximent del sector teatral, tant a nivel de programació, com de producció i de gestió de compayies.

A la nova direcció li resta una tasca ingent per a dissenyar un plà de futur i l’animem i recolzem en continuar un projecte que interessa no a soles a tot el sector teatral i cultural, sinó a tota la societat valenciana i als futurs espectadors que esperen ansiosos poder gaudir d'un somni tan important i necessari com l'Escalante.


José María Bullón

President de Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme