GRUPO PLAZA

per a ser "altaveu" de la música tradicional

Al Tall dona el seu fons documental a l'IVC

| 17/03/2023 | 1 min, 50 seg

VALÈNCIA. (EP) L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha rebut la donació del fons documental del grup Al Tall, propietat de Vicent Torrent, membre fundador d'este grup de música en valencià, investigador i promotor de música tradicional valenciana.

El contracte de donació del fons documental a l'IVC, de caràcter gratuït i irrevocable, l'han firmat el mateix Vicent Torrent i el director de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

L'artista explica que ha decidit fer esta donació a l'IVC perquè és "un contenidor cultural que cuidarà, difondrà i serà un altaveu per a esta classe d'arxius, i servirà per a que en el futur noves generacions coneguen la història d'una proposta que va ser una novetat en els anys 70, com era la contemporització dels estils de música tradicional".

"Açò no només s'ha de fer amb l'arxiu d'Al Tall, sinó també amb altres manifestacions com el cant d'estil, un moviment que a principis del segle XX va agafar la música tradicional i la va portar a la contemporaneïtat", afig.

La donació està formada per una col·lecció de documents en diferents formats derivats de la seua activitat professional. Els documents estan acompanyats d'una llista detallada.

Per la seua banda, l'IVC es compromet a custodiar en condicions de seguretat i conservació adequades els documents donats i la totalitat dels béns seran considerats i tractats a l'efecte de catàleg com un conjunt homogeni i indivisible.

També és compromís de l'IVC l'inventari, la descripció i la catalogació dels materials que integren el fons. Així com la digitalització dels documents que es considere convenient. El material de la donació es posarà a l'abast dels investigadors i usuaris de la biblioteca de l'IVC, obligant sempre a citar la font de procedència i respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

Així mateix, l'institut cultural difondrà a través de les seues plataformes copies digitals dels documents seleccionats respectant sempre els drets de propietat intel·lectual.

Per a saber-ne més

next